Jagiellonian University Repository

Ochrona integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT)

pcg.skipToMenu

Ochrona integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT)

Show full item record

dc.contributor.author Pomietło, Magdalena [USOS178605] pl
dc.contributor.author Literski, Michał [USOS161073] pl
dc.date.accessioned 2022-01-10T16:47:29Z
dc.date.available 2022-01-10T16:47:29Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 2657-926X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286873
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ochrona integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii w Polsce w związku z rozporządzeniem unijnym 1227/2011 (REMIT) pl
dc.title.alternative Protection of the integrity and transparency of the wholesale energy market in Poland in relation to the EU regulation 1227/2011 (REMIT) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 133-152 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 133. Bibliogr. s. 152 pl
dc.identifier.weblink http://www.dyskurs.inp.uz.zgora.pl/index.php/DPiA/article/view/79/46 pl
dc.identifier.weblink http://www.dyskurs.inp.uz.zgora.pl/index.php/DPiA/issue/view/3/3 pl
dc.description.number 1/2020 pl
dc.title.journal Dyskurs Prawniczy i Administracyjny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2022-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Społecznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa