Jagiellonian University Repository

Powierzenie wiary i praktyki : obiektywny aspekt doktryny Shinrana na podstawie tekstu Kyōgyōshinshō

Powierzenie wiary i praktyki : obiektywny aspekt ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska