Jagiellonian University Repository

Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach

pcg.skipToMenu

Skutki obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek niepublicznych : zmiana formy nośnika akcji i jej wpływ na zabezpieczenia ustanawiane na akcjach

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa