Jagiellonian University Repository

"Bo jest w tym realizm"? : Norwid i Baudelaire o reprezentacji

pcg.skipToMenu

"Bo jest w tym realizm"? : Norwid i Baudelaire o reprezentacji

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Magdalena [SAP11017664] pl
dc.date.accessioned 2021-10-25T12:17:41Z
dc.date.available 2021-10-25T12:17:41Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281546
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Norwid Cyprian pl
dc.subject.other Baudelaire Charles pl
dc.subject.other komparatystyka pl
dc.subject.other realizm pl
dc.subject.other parabola pl
dc.subject.other fotografia i dagerotyp pl
dc.subject.other faits divers pl
dc.title "Bo jest w tym realizm"? : Norwid i Baudelaire o reprezentacji pl
dc.title.alternative "This is realism, isn't it"? : Charles Baudelaire and Cyprian Kamil Norwid on representation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-25 pl
dc.identifier.weblink https://journals.pan.pl/dlibra/publication/137296/edition/121174/content pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę porównawczą koncepcji estetycznych Norwida i Baudelaire’a, zwłaszcza stosowanych przez nich technik realistycznych i metafor reprezentacji. Przywołane zostały krytyczne wypowiedzi obu twórców na temat realizmu (zwłaszcza na temat malarstwa Gustave’a Courbeta), odrzucających doktrynę ograniczającą sztukę do czystej, a ich zdaniem niemożliwej, bezpośredniej mimesis rzeczywistości. Autorka dowodzi, że mimo tych deklaracji obaj pisarze wyzyskują pewne założenia (zwrot ku przedmiotom zwykłym, brzydkim, błahym) i techniki realistyczne i stawia tezę, że tak odczytana twórczość obu poetów progu nowoczesności sytuuje się między faits divers a parabolą. pl
dc.abstract.en This article is a comparative study of the aesthetics of Cyprian Kamil Norwid and Charles Baudelaire. The analysis focuses on their use of realistic techniques and metaphors of representation in the context of critical statements about realism(especially the paintings of Gustave Courbet), in which both poets repudiate the notion of pure art as a direct imitation of reality. While they declare that this doctrine is reductive and unworkable, they do, as the article points out, make use of some of its techniques and practical suggestions (i.e. to foreground ordinary, trivial, and arguably ugly objects). Seen from this perspective, the poetry of both Norwid and Baudelaire, the harbingers of modernity, can be situated at an interface of faits divers (shocking tabloid stories) and the moral fable. pl
dc.subject.en Norwid Cyprian pl
dc.subject.en Baudelaire Charles pl
dc.subject.en comparative literature study pl
dc.subject.en poetic genres pl
dc.subject.en realism and moral fable pl
dc.subject.en photography pl
dc.subject.en faits divers pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 1 (364) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2021.137296 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-10-20 pl
dc.participation Siwiec, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 0046/NPRH4 /H2a/83/2016 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2021 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0