Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adsorpcja lizozymu : charakterystyka struktur białkowych z zastosowaniem metody mikrowagi kwarcowej z monitorowaniem dyssypacji energii oraz powierzchniowego rezonansu plazmonów

Adsorpcja lizozymu : charakterystyka struktur ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska