Jagiellonian University Repository

Quasi-sumienie organizacji jako niesfinalizowane dzieło zarządzania

pcg.skipToMenu

Quasi-sumienie organizacji jako niesfinalizowane dzieło zarządzania

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska