Jagiellonian University Repository

"Motyw zwierząt zjadających się wzajemnie byłby do wyzyskania w katedrze na skalę większą" : miniatury Ewangeliarza ze Skewry jak o źródło inspiracji artystów pracujących przy odnowieniu katedry ormiańskiej we Lwowie

pcg.skipToMenu

"Motyw zwierząt zjadających się wzajemnie byłby do wyzyskania w katedrze na skalę większą" : miniatury Ewangeliarza ze Skewry jak o źródło inspiracji artystów pracujących przy odnowieniu katedry ormiańskiej we Lwowie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa