Jagiellonian University Repository

Magnetic resonance neurography findings in three critically ill COVID-19 patients with new onset of extremity peripheral neuropathy

pcg.skipToMenu

Magnetic resonance neurography findings in three critically ill COVID-19 patients with new onset of extremity peripheral neuropathy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa