Jagiellonian University Repository

Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim

pcg.skipToMenu

Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim

Show full item record

dc.contributor.advisor Pałasz, Michał pl
dc.contributor.author Gajoch, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2021-07-01T21:37:08Z
dc.date.available 2021-07-01T21:37:08Z
dc.date.submitted 2021-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275901
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim pl
dc.title.alternative Social media crisis management. Case study of the Polish clothing brand Veclaim pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badania jest zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych na przykładzie kryzysu wizerunkowego polskiej marki odzieżowej Veclaim. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób marki powinny zarządzać kryzysem w mediach społecznościowych i określenie swego rodzaju dobrych praktyk postępowania w kryzysie. Badania oparto na metodzie badawczej studium przypadku, a za technikę gromadzenia danych przyjęto analizę treści. Analizę przypadku Veclaim dopełniono rozważaniami teoretycznymi opartymi na materiałach naukowych i eksperckich traktujących między innymi o zarządzaniu kryzysem wizerunkowym, kryzysie w mediach społecznościowych czy komunikacji w kryzysie. pl
dc.abstract.en The subject of the study is social media crisis management on the example of the Polish clothing brand Veclaim's image crisis. The aim of the study is to answer the question of how brands should manage a social media crisis and to determine good practices of dealing with it. The research is based on the case study research method, and content analysis was adopted as the data collection technique. The analysis of the Veclaim case was complemented by theoretical considerations based on academic and expert materials treating, among others, on the management of image crisis, social media crisis, or crisis communication. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE MARKĄ — KRYZYS — SYTUACJA KRYZYSOWA — MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE — KRYZYS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH pl
dc.subject.en BRAND MANAGEMENT — CRISIS — CRISIS SITUATION — SOCIAL MEDIA — SOCIAL MEDIA CRISIS pl
dc.contributor.reviewer Pałasz, Michał pl
dc.contributor.reviewer Wójciak, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-147083-259462 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)