Jagiellonian University Repository

Rola odczynnika redukującego w procesie derywatyzacji oligosacharydów.

pcg.skipToMenu

Rola odczynnika redukującego w procesie derywatyzacji oligosacharydów.

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźniakiewicz, Aneta pl
dc.contributor.author Boroń, Anita pl
dc.date.accessioned 2021-06-24T21:36:02Z
dc.date.available 2021-06-24T21:36:02Z
dc.date.submitted 2021-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274804
dc.language pol pl
dc.title Rola odczynnika redukującego w procesie derywatyzacji oligosacharydów. pl
dc.title.alternative The role of the reducing reagent on the oligosaccharide derivatization process. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy badano wpływ odczynnika redukującego na proces derywatyzacji oligosacharydów. Analizie zostały poddane dwa związki redukujące – borowodorek sodu i cyjanoborowodorek sodu. Proces derywatyzacji przeprowadzono dla pięciu różnych cukrów – glukozy, laktozy, lakto-N-tetraozy, lakto-N- fukopentaozy-1 i kwasu n-acetyloneuraminowego, a jako fluorofor wykorzystano 2-aminoakrydon. Reakcję przeprowadzano w temperaturze 45°C przez dwie godziny. Analizę otrzymanych derywatów wykonano techniką elektroforezy kapilarnej z detekcją fluorescencji wzbudzonej laserowo (CE-LIF). Buforem separacyjnym był 200 mM bufor boranowy o pH 10,5. Po dokładnej analizie uzyskanych wyników pomiarów stwierdzono, że lepszym odczynnikiem redukującym w procesie derywatyzacji oligosacharydów jest cyjanoborowodorek sodu. Charakteryzuje się on lepszą selektywnością, powtarzalnością pomiarów, i mniejszą reaktywnością. pl
dc.abstract.en In this study, the influence of the reducing reagent on the oligosaccharide derivatization process was investigated. Two reducing compounds were analyzed - sodium borohydride and sodium cyanoborohydride. The derivatization process was carried out for five different sugars - glucose, lactose, lacto-N-tetraose, lacto-N-fuco-pentaose-1 and n-acetylneuraminic acid, and 2-aminoacridone was used as the fluorophore. The reaction was carried out at 45°C for two hours. The analysis of the obtained derivatives was performed by capillary electrophoresis technique with laser induced fluorescence detection (CE-LIF). The separation buffer was 200 mM borate buffer, pH 10.5. After careful analysis of the obtained measurement results, it was found that sodium cyanoborohydride is a better reducing reagent in the oligosaccharide derivatization process. It is characterized by better selectivity, repeatability of measurements, and lower reactivity. pl
dc.subject.pl Derywatyzacja; Oligosacharydy; Elektroforeza kapilarna; 2-aminoakrydon; Borowodorek sodu; Cyjanoborowodorek sodu, pl
dc.subject.en Derivatization; Oligosaccharides; Capillary electrophoresis; 2-aminoacridone; Sodium borohydride; Sodium cyanoborohydride pl
dc.contributor.reviewer Woźniakiewicz, Aneta pl
dc.contributor.reviewer Kurpiewska, Katarzyna [SAP11019445] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-148025-264122 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)