Jagiellonian University Repository

"Byle polski sejm zaciszny, byle polski sejm spokojny" : budowa i wygaszanie państwa prawa w II Rzeczypospolitej

pcg.skipToMenu

"Byle polski sejm zaciszny, byle polski sejm spokojny" : budowa i wygaszanie państwa prawa w II Rzeczypospolitej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska