Jagiellonian University Repository

Kryzys profesjonalizacji i zmierzch ekumeny? : VIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Zurychu w 1938 r. i udział w nim historyków polskich

pcg.skipToMenu

Kryzys profesjonalizacji i zmierzch ekumeny? : VIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Zurychu w 1938 r. i udział w nim historyków polskich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska