Jagiellonian University Repository

Obchody jubileuszu polskiego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie Trybunalskim (5-6 X 2018) : konferencja naukowa "Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej"

pcg.skipToMenu

Obchody jubileuszu polskiego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie Trybunalskim (5-6 X 2018) : konferencja naukowa "Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa