Jagiellonian University Repository

Synthesis and antiplasmodial activity of novel bioinspired imidazolidinedione derivatives

pcg.skipToMenu

Synthesis and antiplasmodial activity of novel bioinspired imidazolidinedione derivatives

Show full item record

dc.contributor.author Jaromin, Anna pl
dc.contributor.author Czopek, Anna [SAP20002400] pl
dc.contributor.author Parapini, Silvia pl
dc.contributor.author Basilico, Nicoletta pl
dc.contributor.author Misiak, Ernest pl
dc.contributor.author Gubernator, Jerzy pl
dc.contributor.author Zagórska, Agnieszka [SAP20001959] pl
dc.date.accessioned 2021-04-29T09:31:51Z
dc.date.available 2021-04-29T09:31:51Z
dc.date.issued 2021 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/270215
dc.language eng pl
dc.relation.uri *
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Synthesis and antiplasmodial activity of novel bioinspired imidazolidinedione derivatives pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2218-273X/11/1/33
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 20
dc.identifier.doi 10.3390/biom11010033 pl
dc.identifier.eissn 2227-9059 pl
dc.title.journal Biomedicines pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2021-03-09 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Leków pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 33 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; 2020-12-29 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 103167
dc.cm.date 2021-04-01
.pointsMNiSW [2021 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa