Jagiellonian University Repository

Konwergencja systemów prawnych i etycznych na przykładzie starożytnej Grecji i Rzymu

pcg.skipToMenu

Konwergencja systemów prawnych i etycznych na przykładzie starożytnej Grecji i Rzymu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa