Jagiellonian University Repository

PSB 603 : a known selective adenosine A2B receptor antagonist : has anti-inflammatory activity in mice

pcg.skipToMenu

PSB 603 : a known selective adenosine A2B receptor antagonist : has anti-inflammatory activity in mice

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa