Jagiellonian University Repository

Izochimeny i literatura : o książce Magdaleny Koch "Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)"

pcg.skipToMenu

Izochimeny i literatura : o książce Magdaleny Koch "Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa