Jagiellonian University Repository

Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki eski harfli Türkçe eserler

pcg.skipToMenu

Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki eski harfli Türkçe eserler

Show full item record

dc.contributor.author Siemieniec-Gołaś, Ewa [SAP11010439] pl
dc.contributor.author Avcı, İsmail pl
dc.date.accessioned 2016-05-17T08:08:55Z
dc.date.available 2016-05-17T08:08:55Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1307-9581 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26174
dc.language tur pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.subject.other Krakow Doğu Araştırmaları pl
dc.subject.other Türkoloji pl
dc.subject.other Eski Harfli Türkçe Eserler pl
dc.title Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki eski harfli Türkçe eserler pl
dc.title.alternative Turkish books written in Ottoman alphabet in the library of Krakow Oriental Studies institute pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 155-165 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 165 pl
dc.identifier.weblink http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi22_pdf/1_dil_edebiyat/siemieniec_avci_ismail.pdf pl
dc.abstract.pl Przegląd publikacji osmańsko-tureckich zapisanych w alfabecie arabskim znajdujących się w zbiorach biblioteki Instytutu Orientalistyki UJ. pl
dc.abstract.en Krakow is an important center for Turkology in mid-Europe. Jagiellonian University, one of the oldest in the region (est. 1364), has had Oriental studies since 1919. Therefore, the library of the Oriental Studies Institute has quite rich collection of different works concerning Oriental languages, among others the Turkish language. This study focuses on the Turkish works written in the Ottoman-Turkish collected in this library. The study begins with the short history of the Krakow oriental studies then the library has been introduced. In the library there are some manuscripts from Ottoman times together with printed works on history and literature. In this study 8 manuscripts and 53 printed works have been reviewed. pl
dc.abstract.other Krakow, Orta Avrupa'da Türkolojinin önemli merkezlerinden biridir. Bölgenin en eski üniversitelerinden Jagiellonian Üniversitesi (kuruluşu 1364) bünyesinde 1919 yılından bu yana Türkoloji bölümü hizmet vermektedir. Doğu Araştırmaları Enstitüsü içinde yer alan yaklaşık yüz yıllık geçmişe sahip bölümün buradaki varlığı, enstitü kütüphanesinin de Türkolojiye dair eserler bakımından zenginleşmesine vesile olmuştur. Bu çalışmada söz konusu kütüphanedeki eski harfli Türkçe eserler üzerinde durulmuştur. Bunun için girişte önce enstitü ve bölümün tarihçesi verilmiş, daha sonra kütüphane tanıtılmıştır. Kütüphanede Osmanlı yadigârı yazma eserlerle çoğunluğu tarih ve edebiyat konulu nadir basma eserler de yer almaktadır. Çalışmada 8 yazmayla 53 basma eser tanıtılmıştır. pl
dc.subject.en Krakow Oriental studies pl
dc.subject.en Turkology pl
dc.subject.en Turkish works written in Ottoman Turkish pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 22 pl
dc.title.journal Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research pl
dc.language.container tur pl
dc.date.accession 2016-05-17 pl
dc.participation Siemieniec-Gołaś, Ewa: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa