Jagiellonian University Repository

Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych

pcg.skipToMenu

Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa