Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Boost of serum resistance and storage stability in ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Rak Monika
Ochałek, Anna
Gawarecka, Katarzyna
Masnyk, Marek
Chmielewski, Marek
Chojnacki, Tadeusz
Swiezewska, Ewa
Madeja Zbigniew

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Rak Monika
Ochałek, Anna
Gawarecka, Katarzyna
Masnyk, Marek
Chmielewski, Marek
Chojnacki, Tadeusz
Swiezewska, Ewa
Madeja Zbigniew

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Rak Monika
Ochałek, Anna
Gawarecka, Katarzyna
Masnyk, Marek
Chmielewski, Marek
Chojnacki, Tadeusz
Swiezewska, Ewa
Madeja Zbigniew