Jagiellonian University Repository

Samobójstwo z pomocą lekarza

pcg.skipToMenu

Samobójstwo z pomocą lekarza

Show full item record

dc.contributor.author Galewicz, Włodzimierz [SAP11010843] pl
dc.date.accessioned 2020-12-29T14:30:48Z
dc.date.available 2020-12-29T14:30:48Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259464
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Samobójstwo z pomocą lekarza pl
dc.title.alternative Physician-assisted suicide pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-65 pl
dc.abstract.pl Praktyka medycznej pomocy w samobójstwie polega na zapewnieniu przez lekarza śmiertelnej dawki leku na żądanie pacjenta, który sam przyjmuje ów lek z zamiarem doprowadzenia do własnej śmierci. Umożliwienie świadczenia pomocy w samobójstwie przedstawicielom opieki medycznej, jak można się spodziewać, budzi poważne kontrowersje. Niniejszy artykuł jest przeglądem stanowisk w debacie o moralnej dopuszczalności i legalizacji samobójstwa z pomocą lekarza. Najpierw omówiona zostaje kwestia moralnej dopuszczalności samobójstwa w ogóle. Następnie rozważane jest pytanie, czy pomoc w samobójstwie, które nie budzi obiekcji moralnych, jest przynajmniej nieraz moralnie usprawiedliwiona, oraz, jeśli tak, to czy w takich dozwolonych moralnie przypadkach powinni jej udzielać lekarze. Następnie przedstawione zostają argumenty za oraz przeciw legalizacji pomocy w śmierci w szerokim sensie, czyli zarówno medycznie wspomaganego samobójstwa, jak i dobrowolnej eutanazji. pl
dc.subject.pl samobójstwo wspomagane medycznie pl
dc.subject.pl etyczne aspekty samobójstwa pl
dc.subject.pl moralna dopuszczalność samobójstwa pl
dc.subject.pl prawo do samobójstwa pl
dc.subject.pl pomoc w samobójstwie pl
dc.subject.pl samobójstwo wspomagane medycznie legalizacja pl
dc.subject.pl samobójstwo wspomagane etyka pl
dc.identifier.doi 10.26106/ck8g-3581 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Arystoteles (1996), Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa. pl
dc.references Battin M. P. (1994), Suicide: A Fundamental Human Right? [w:] The Least Worst Death: Essays in Bioethics on the End of Life, New York/Oxford: Oxford University Press, 277-288. pl
dc.references Brandt R. (1992), The morality and rationality of suicide [w:] Morality, utilitarianism, and rights, Cambridge University Press, 315-335. pl
dc.references Brock D. W. (1997), Physician-Assisted Suicide Is Sometimes Morally Justified [w:] Physician Assissted Suicide, R. Weir (red.), Bloomington: Indiana University Press, 86-103; tłum. A. Tomaszewska. pl
dc.references Brody H. (1997), Assisting in Patient Suicides Is an Acceptable Practice For Physicians [w:] Physician Assissted Suicide, R. Weir (red.), Bloomington: Indiana University Press. pl
dc.references Dworkin et al. (1996) Brief of Amicus Curiae Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Robert Nozick, John Rawls, Thomas Scanlon, and Judith Jarvis Thomson in Support of Respondents [Washington v. Glucksberg, No. 96-110 and Vacco v. Quill, No. 95-1858], [w:] Filed in United States Supreme Court, 10 December 1996, tłum. J. Malczewski. pl
dc.references Emanuel E. J. (1999), What is the Great Benefi t of Legalizing Euthanasia of Physician-Assisted Suicide?, “Ethics” 109(3), 629-642; tłum. O. Dryla. pl
dc.references Foot Ph. (1977), Euthanasia, “Philosophy and Public Affairs” 6, 85-112. pl
dc.references Flew A. (1969), The Principle of Euthanasia [w:] Euthanasia and the Right to Death, A. B. Downing (red.), Los Angeles: Nash Publishing; tłum. A. Tomaszewska. pl
dc.references Gaylin W. et al. (1988), Doctors must not kill, “JAMA” 259, 2139-40. pl
dc.references Hardwig J. (1997), Is There a Duty to Die?, “Hastings Center Report” (27)2; tłum. A. Tomaszewska. pl
dc.references Hume D. (1962), O samobójstwie [w:] Dialogi o religii naturalnej, tłum. A. Hochfeldowa, Warszawa, 221-237. pl
dc.references James D. N. (1999), Suicide and Stoic Ethics in the Doctrine of Virtue, “Kant-Studien” 90. pl
dc.references Kamisar Y. (1970), Euthanasia legislation: some nonreligious objections [w:] Euthanasia and the Right to Die, New York: Humanities Press; London: Peter Owen Ltd; [przed. w:] S. Gorovitz, R. Macklin, A. L. Jameton, J. M. O’Connor, S. Shervin (1983), Moral Problems in Medicine, wyd. 2, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 458-465; tłum. J. Malczewski. pl
dc.references Kant I. (1953), Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa. pl
dc.references Kant I. (2005), Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, tłum. W. Galewicz, Kęty: Wydawnictwo ANTYK. pl
dc.references Seneka (1998), Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa: Wydawnictwo Alfa. pl
dc.references Singer P. (2003), Voluntary Euthanasia: A Utilitarian Perspective, “Bioethics” 17(5/6). pl
dc.references Marquis D. (1998), The weakness of the case for legalizing physician-assisted suicide [w:] Physician Assisted Suicide: Expanding the Debate, M. P. Battin, R. Rhodes, A. Silvers (red.), New York: Routledge, 267-278; tłum. A. Tomaszewska. pl
dc.references Velleman D. J. (1999), A Right of Self-Termination?, “Ethics” 109, 606-28; tłum. I. Zwiech. pl
dc.references Weithman P. J. (1999), Of Assisted Suicide and “The Philosophers’ Brief ”, “Ethics” 109(3), 548-578. pl
dc.references Williams G. (1958), Mercy-Killing Legislation – A Rejoinder, “Minnesota Law Review” 43(1), [przed. w:] S. Gorovitz, R. Macklin, A. L. Jameton, J. M. O’Connor, S. Shervin (1983), Moral Problems in Medicine, ed. 2, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 465-472; tłum. J. Malczewski. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych