Jagiellonian University Repository

Wychowawcze aspekty ojcostwa

pcg.skipToMenu

Wychowawcze aspekty ojcostwa

Show full item record

dc.contributor.author Bieszczad, Bogusław [SAP11116146] pl
dc.date.accessioned 2020-12-17T16:42:56Z
dc.date.available 2020-12-17T16:42:56Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0552-2188 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259095
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other edukacja pl
dc.subject.other ojcostwo pl
dc.subject.other rodzina pl
dc.title Wychowawcze aspekty ojcostwa pl
dc.title.alternative Educational aspects of fatherhood pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3-11 pl
dc.identifier.weblink https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/article/details?id=197960 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest wskazanie i uzasadnienie katalogu podstawowych kompetencji współczesnego ojca, składających się na jego rolę wychowawczą w rodzinie. Jest to perspektywa teorii wychowania, a zatem taka, która odwołuje się do elementarnych komponentów struktury procesu wychowania. Proponowany zbiór kompetencji wychowawczych ojca osadzony jest w perspektywie szerszej diagnozy społeczno-kulturowej współczesnej rodziny. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to indicate and justify a catalogue of contemporary father’s basic competences constructing his educational role in the family. This is the perspective of the theory of education, and therefore refers to the elementary components of the structure of the education process. The catalogue of father’s educational competences is embedded in wider perspective of social and cultural diagnosis of the contemporary family. pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en fatherhood pl
dc.subject.en family pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1 (586) pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0013.7910 pl
dc.title.journal Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-17 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : pedagogika pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 40


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)