Jagiellonian University Repository

Dyskusja po referacie Stefana Witolda Alexandrowicza : "Polskie Korzenie Międzynarodowej Unii Badania Czwartorzędu (INQUA)"

pcg.skipToMenu

Dyskusja po referacie Stefana Witolda Alexandrowicza : "Polskie Korzenie Międzynarodowej Unii Badania Czwartorzędu (INQUA)"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska