Jagiellonian University Repository

Doktorat honoris causa Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji dla prof. UJ dr. hab. Kazimierza Lankosza

pcg.skipToMenu

Doktorat honoris causa Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji dla prof. UJ dr. hab. Kazimierza Lankosza

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa