Jagiellonian University Repository

Dyskusja nad referatem Mariusza Jakubka "Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918)"

pcg.skipToMenu

Dyskusja nad referatem Mariusza Jakubka "Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918)"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska