Jagiellonian University Repository

Library 2.0 : rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?

pcg.skipToMenu

Library 2.0 : rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0