Jagiellonian University Repository

Butelka lejdejska, czyli kondensator ładunku elektrycznego

pcg.skipToMenu

Butelka lejdejska, czyli kondensator ładunku elektrycznego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa