Jagiellonian University Repository

Nieuchronne fiasko? : pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych

pcg.skipToMenu

Nieuchronne fiasko? : pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa