Jagiellonian University Repository

The contribution of prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African studies

pcg.skipToMenu

The contribution of prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African studies

Show full item record

dc.contributor.author Kościelniak, Krzysztof [SAP11019526] pl
dc.date.accessioned 2016-04-28T13:53:57Z
dc.date.available 2016-04-28T13:53:57Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0209-0864 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24813
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The contribution of prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African studies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 241-255 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/18/17 pl
dc.description.volume 44 pl
dc.identifier.doi 10.15633/acr.18 pl
dc.identifier.eissn 2391-6842 pl
dc.title.journal Analecta Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska