Jagiellonian University Repository

Lepkość krwi w chorobach układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznego zespołu X

pcg.skipToMenu

Lepkość krwi w chorobach układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznego zespołu X

Show full item record

dc.contributor.author Libionka, Anna [USOS71791] pl
dc.contributor.author Figiel, Wiesław pl
dc.contributor.author Maga, Paweł [SAP20000529] pl
dc.contributor.author Gackowski, Andrzej [SAP20002532] pl
dc.contributor.author Rostoff, Paweł [SAP20011456] pl
dc.contributor.author Paradowski, Andrzej pl
dc.contributor.author Piwowarska, Wiesława [SAP20000851] pl
dc.contributor.author Niżankowski, Rafał [SAP20000231] pl
dc.contributor.author Szczeklik, Andrzej [SAP20000226] pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T13:09:24Z
dc.date.available 2020-07-28T13:09:24Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 1507-4145 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242963
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Lepkość krwi w chorobach układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznego zespołu X pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 465-470 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 470. pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/24097 pl
dc.subject.pl lepkość pl
dc.subject.pl lepkość krwi pl
dc.subject.pl lepkość osocza pl
dc.subject.pl kardiologiczny zespół X pl
dc.subject.pl reologia krwi pl
dc.subject.en viscosity pl
dc.subject.en blood viscosity pl
dc.subject.en serum viscosity pl
dc.subject.en cardiac syndrome X pl
dc.subject.en blood rheology pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.eissn 1644-3330 pl
dc.title.journal Folia Cardiologica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-28 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa