Jagiellonian University Repository

Kwestia rasy w filmach Disneya

pcg.skipToMenu

Kwestia rasy w filmach Disneya

Show full item record

dc.contributor.advisor Fatalski, Marcin [SAP11019478] pl
dc.contributor.author Kapek, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-28T07:40:09Z
dc.date.available 2020-07-28T07:40:09Z
dc.date.submitted 2020-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242102
dc.language pol pl
dc.title Kwestia rasy w filmach Disneya pl
dc.title.alternative Portrayal of Race in Disney Films pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zagadnienia związane z obrazem rasy w wytworach kultury są coraz częściej analizowane. Szczególną uwagę należy poświęcić dziełom kierowanym do młodych odbiorców, którzy nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego światopoglądu i są podatni na przedstawiane na ekranie sugestie. W tekście została dokonana analiza wybranych filmów Disneya, które łączy szereg wspólnych mianowników: jasno widoczne zagadnienia rasowe, rola produkcji w kontekście poruszanego tematu, a także kontrowersje, jakie wzbudzały obrazy bezpośrednio po premierze lub wiele lat po pierwszych pokazach. Szczególną uwagę poświęcono filmom, które doczekały się różnego rodzaju zmian – wycięcia niepożądanych fragmentów, wycofania z dystrybucji, czy przekształcenia oryginalnej fabuły na potrzeby nowego, poprawnego politycznie obrazu.Pierwszy rozdział dotyczy metodologii pracy. Rozdział drugi przedstawia zagadnienia dotyczące grup, które nie posiadają wystarczającej reprezentacji w filmach Disneya, aby poświęcić każdej z nich osobny rozdział, lecz wciąż stanowią ważny wycinek historii przedstawień rasowych w filmach tej wytwórni. Rozdział trzeci dotyczy przedstawień rdzennych Amerykanów. Rozdział czwarty skupia się na disneyowskich Afroamerykanach. Niniejsza praca jest podsumowaniem najważniejszych kwestii związanych z rasą w filmach Disneya. Z wyjątkiem syntezy i opisania procesów, jakie zachodziły w kolejnych produkcjach, tekst porusza także problem granic poprawności politycznej – zarysowuje obraz sporów i charakteryzuje poszczególne stanowiska. pl
dc.abstract.en The text analyzes how Disney movies portray race. The films discussed in this text have several common threads, including: important racial issues, controversies which have arisen among them and their significance for the case. The first chapter focuses on the methods used in this study. The second chapter analyzes portrayals of Middle and Far Eastern cultures and a few ethnic groups. The third chapter focuses on the Native Americans. The fourth chapter describes how Disney films picture African Americans. pl
dc.subject.pl Disney, film, poprawność polityczna, rasa, rasizm pl
dc.subject.en Disney, film, political correctness, race, racism pl
dc.contributor.reviewer Fatalski, Marcin [SAP11019478] pl
dc.contributor.reviewer Szymkowska-Bartyzel, Jolanta [SAP11018670] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142862-246795 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)