Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

An involuntary ethnobotanist? : Józef Rostafiński ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Svanberg, Ingvar
Köhler Piotr
Łuczaj, Łukasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Svanberg, Ingvar
Köhler Piotr
Łuczaj, Łukasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Svanberg, Ingvar
Köhler Piotr
Łuczaj, Łukasz