Jagiellonian University Repository

Polish lower and upper secondary school students’ conceptions of a scientist

pcg.skipToMenu

Polish lower and upper secondary school students’ conceptions of a scientist

Show full item record

dc.contributor.author Dudek-Różycki, Karol [SAP14008565] pl
dc.contributor.author Bernard, Paweł [SAP14000082] pl
dc.date.accessioned 2016-03-30T07:26:38Z
dc.date.available 2016-03-30T07:26:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1822-7864 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23033
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polish lower and upper secondary school students’ conceptions of a scientist pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-52 pl
dc.identifier.weblink http://oaji.net/articles/2015/457-1430294420.pdf pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Problems of Education in the 21st Century pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-02-12 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa