Jagiellonian University Repository

Profesor Marian Kucała (2 III 1927-20 X 2014)

pcg.skipToMenu

Profesor Marian Kucała (2 III 1927-20 X 2014)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa