Jagiellonian University Repository

Electronic structure and thermodynamic properties of RNi_{5}Sn (R = La, Ce, Pr, Nd) compounds

pcg.skipToMenu

Electronic structure and thermodynamic properties of RNi_{5}Sn (R = La, Ce, Pr, Nd) compounds

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa