Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu

Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0