Jagiellonian University Repository

System wynagrodzeń w Polsce na tle kosztów działalności gospodarczej

pcg.skipToMenu

System wynagrodzeń w Polsce na tle kosztów działalności gospodarczej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Misiorowska, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T23:28:08Z
dc.date.available 2020-07-26T23:28:08Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213032
dc.language pol pl
dc.title System wynagrodzeń w Polsce na tle kosztów działalności gospodarczej pl
dc.title.alternative Payroll system in Poland against costs of conducting economic activity. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy są koszty prowadzenia działalności gospodarczej zeszczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń. Praca została podzielona nacztery rozdziały, z których każdy przybliża inny aspekt tegowielowymiarowego zagadnienia. Rozdział pierwszy przybliża pojęciedziałalności gospodarczej i kosztów jej prowadzenia. Rozdział drugiprzedstawia zasady, ustalanie i funkcje wynagrodzeń a także sposób ichnaliczania. W rozdziale trzecim przedstawiono w jaki sposóbewidencjonuje się płace a także jak pracodawca rozlicza się z ZUS-em iUrzędem Skarbowym. Rozdział czwarty jest poświęcony analizieraportów na temat płac w Polsce w 2015r. Autor posłużył się literaturą zzakresu ekonomii i prawa pracy a także raportami dotyczącymi rynkupracy. pl
dc.abstract.en The main issue is to explain what are the costs of conducting economicactivity with the insight into employees’ salaries. This disseration wasdivided into four chapters, each of them is explanation of another aspectof the subject.The first chapter is concentrating on the definition of economic activityand the cost of conducting it. The second one shows the rules ofcalculating salaries and its functions. The third chapter shows how tokeep a record of salaries and what the employer has to pay to Polishgovernment. The last chapter is the analysis of the report about level ofsalaries in Poland in 2015 and it is showing what has changed in eachquarter. The thesis is supported by publications of the labour law andeconomy, as well as the reports about labour market. pl
dc.subject.pl działalność gospodarcza – wynagrodzenie – koszty pracy– ewidencja wynagrodzeń pl
dc.subject.en economic activity – remuneration – labor costs – registry ofsalaries pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-106715-198920 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)