Jagiellonian University Repository

Socjolekt środowiska harcerskiego.

pcg.skipToMenu

Socjolekt środowiska harcerskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bobrowski, Ireneusz [SAP11017234] pl
dc.contributor.author Cygan, Blanka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T22:32:25Z
dc.date.available 2020-07-26T22:32:25Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212167
dc.language pol pl
dc.title Socjolekt środowiska harcerskiego. pl
dc.title.alternative The sociolect of scouting community. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest omówienie, na przykładzie socjolektu polskich harcerzy, zagadnienia jakim jest środowiskowa odmiana języka W swojej pracy chcę zwrócić uwagę zarówno na sam ruch harcerski, jak i łączące się z nim aspekty językowe. Opisane zostaną sposoby komunikacji i oryginalne techniki porozumiewania się używane przez harcerzy, jak również wpływ innych odmian językowych na harcerski socjolekt, a w szczególności gwary żołnierskiej i języka młodzieżowego. Zaprezentowane zostanie też charakterystyczne słownictwo podzielone na kilka kategorii tematycznych. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present social varieties of language based on the sociolect of scouting community. In this thesis I want to focus both on the scouting movement and language aspects related to it. Different ways of interaction and original techniques of communication used by scouts will be discussed together with the influence of other language varieties on scouting sociolect, in particular the military jargon and language of the youth. Moreover, the characteristic vocabulary divided into few categories will be presented. pl
dc.subject.pl socjolingwistyka, socjolekt, harcerstwo, leksyka pl
dc.subject.en sociolinguistics, sociolect, scouting, lexis pl
dc.contributor.reviewer Bobrowski, Ireneusz [SAP11017234] pl
dc.contributor.reviewer Jakubczyk, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-105830-199089 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy językoznawstwo ogólne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)