Jagiellonian University Repository

Kwestia integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską w debacie sejmowej okresu przedakcesyjnego (1990 - 2003)

pcg.skipToMenu

Kwestia integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską w debacie sejmowej okresu przedakcesyjnego (1990 - 2003)

Show full item record

dc.contributor.advisor Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.contributor.author Zamaria, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:34:50Z
dc.date.available 2020-07-26T21:34:50Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211277
dc.language pol pl
dc.title Kwestia integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską w debacie sejmowej okresu przedakcesyjnego (1990 - 2003) pl
dc.title.alternative The issue of Polish integration with the European Communities / European Union in the parliamentary debate pre-accession period (1990 - 2003) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia kwestię integracji Polski początkowo ze Wspólnotami Europejskimi, a później z Unią Europejską w debacie sejmowej okresu przedakcesyjnego. Analizie poddane zostały sejmowe wypowiedzi Ministrów Spraw Zagranicznych Polski oraz przedstawicieli wybranych partii politycznych. Przybliżona zostaje również historia integracji europejskiej, polska transformacja ustrojowa oraz droga Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej. pl
dc.abstract.en The paper presents the Polish integration at first with the European Communities and later with the European Union in parliamentary debate pre-accession period. Parliamentary speeches of Polish Ministers of Foreign Affairs and representatives of selected political parties had been analyzed. The paper includes the history of European integration, the Polish transformation and the Polish path to the European Union. pl
dc.subject.pl integracja europejska, Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, debata sejmowa, okres przedakcesyjny pl
dc.subject.en European integration, European Communities, European Union, parliamentary debate, pre-accession period pl
dc.contributor.reviewer Koźbiał, Krzysztof [SAP11019476] pl
dc.contributor.reviewer Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104871-180723 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)