Jagiellonian University Repository

"Białe plamy” w przestrzeni miejskiej. O zapomnianych historycznych miejscach w Krakowie.

pcg.skipToMenu

"Białe plamy” w przestrzeni miejskiej. O zapomnianych historycznych miejscach w Krakowie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.author Juda, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:26:19Z
dc.date.available 2020-07-26T19:26:19Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209279
dc.language pol pl
dc.title "Białe plamy” w przestrzeni miejskiej. O zapomnianych historycznych miejscach w Krakowie. pl
dc.title.alternative "White spots" in the city space. About forgotten historical places in Kraków. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ta jest spojrzeniem na szczególne miejsca w Krakowie, miejsca znajdujące się między pamięcią a zapomnieniem, między teraźniejszością a przeszłością. Są to przestrzenie ważnych wydarzeń historycznych, które nie są jednak jednoznacznie upamiętnione i objęte administracyjną ramą. W poszukiwaniu terminu, który oddałby specyfikę takich miejsc sięgam do koncepcji „białych plam” w pamięci społecznej autorstwa Barbary Szackiej. Odwołując się do badaczy pamięci zbiorowej oraz przestrzeni miejskiej proponuję termin „białych plam” w mieście. By zbadać ów fenomen przyjmuję metodę studium poszerzonego przypadku i wybieram trzy miejsca w Krakowie- kamieniołom "Liban", były nazistowski obóz koncentracyjny "Płaszów" oraz fort "Łapianka". Oprócz opisu miejsc w odniesieniu do dostępnych źródeł, podstawą moich dociekań jest obserwacja i fotografia samych działań oraz śladów działań ludzi w tych przestrzeniach. Obserwacja wsparta jest poprzez nieustrukturyzowane rozmowy z osobami napotkanymi na miejscu. Interesuje mnie fizyczny i administracyjny aspekt tych miejsc oraz to, jak są postrzegane i przekształcane przez ludzi. Takie postępowanie ma charakter eksploracyjny, jego celem jest rzucenie światła na zauważone przeze mnie zjawisko, jego opis i sprawdzenie pojęcia utworzonego w oparciu o teorię. W rezultacie proponuję koncepcję "białych plam" w mieście, która łączy wyniki badań empirycznych i teoretycznych rozważań. pl
dc.abstract.en This thesis is a look on particular places in Kraków. Those places exist between memory and oblivion, between present and past. They are places of important historical events, but they are not unambiguously and officially remembered. In pursuit of a term, which would characterize this type of places, I use the concept of "white spots" in social memory created by Barbara Szacka. Using theories of collective memory and city space, I come up with the idea of "white spots" in the city space. In order to investigate this phenomenon, I use the extended case method and choose 3 examples of such places in Kraków- "Liban" Quarry, the former Nazi concentration camp "Płaszów" and "Łapianka" fort. Besides from describing those places according to existing data, the base of my investigation is an observation of "white spots". I also conduct short interviews with the people I meet in the chosen places. The research is focused on the physical and administrative aspects of "white spots" in the city, and also how they are perceived and changed by visitors. This type of investigation is of an exploratory character which aim is to highlight a new phenomenon and to describe it. As an outcome I propose concept of "white spots" in the city space, combining the theoretical and empirical findings. pl
dc.subject.pl pamięć społeczna, historia, problemy pamięci, zapominanie, „białe plamy”, przestrzeń, miejsca pamięci, miasto, studium poszerzonego przypadku pl
dc.subject.en social memory, history, forgetting, oblivion, "white spots", space, places of memory, city, extended case study pl
dc.contributor.reviewer Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.reviewer Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102336-128030 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy sfera publiczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)