Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A SKŁONNOŚĆ DO DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE FABRYKI MEBLI ,,RYŚ"

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A SKŁONNOŚĆ DO DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE FABRYKI MEBLI ,,RYŚ"

Show full item record

dc.contributor.advisor Okoń-Horodyńska, Ewa [SAP11016684] pl
dc.contributor.author Kleszcz, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:06:48Z
dc.date.available 2020-07-26T19:06:48Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208972
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ A SKŁONNOŚĆ DO DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE FABRYKI MEBLI ,,RYŚ" pl
dc.title.alternative QUALITY MANAGEMENT INFLUENCE ON A PROPENSITY OF INNOVATIVE ACTIVITIES-EXAMPLE OF FURNITURE FACTORY,, RYŚ " pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Współcześnie systemy zarządzania jakością mają olbrzymi wpływ na rozwój i konkurencyjność organizacji. Podobnie znaczenie ma innowacyjność. W globalnym rynku te dwa podejścia będą decydowały o kształcie przyszłych zależności i tym kto uzyska przewagę.Niestety, ich wzajemny wpływ na siebie to zagadnienie zbadane w bardzo wąskim zakresie, podobnie jest z wpływem systemu zarządzania jakością na skłonność do innowacyjności.Dlatego w niniejszej pracy przedstawiono zakres teorii innowacji oraz zarządzania jakością, a także występujące między nimi zależności. Miało to na celu uzyskanie odpowiedniego przygotowania do przeprowadzenia wywiadu wśród najwyższego kierownictwa oraz ankiety wśród pracowników i kierowników średniego szczebla. Ankieta miała na celu odpowiedzenie na pytanie: czy wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 wpłynęło pozytywnie na skłonność do innowacji w przedsiębiorstwie? Udało się potwierdzić postawioną hipotezę. Jednak kluczowy wpływ na to miało jedynie najwyższe kierownictwo. Reszta przedsiębiorstwa była jedynie wykonawcą zarządzeń. pl
dc.abstract.en Today, quality management systems have a tremendous impact on the development and competitiveness of the organization. Similarly important is innovation. In the global market, these two approaches will determine the future shape of dependency and who gains the advantage. Unfortunately, their mutual influence on each other is examined in a very narrow range. Similar unknown is impact of the quality management system on the perception of innovation. Therefore, in this master's thesis, author examined the theory of innovation and quality management, as well as occurring between them and influence on each other. The aim was to achieve an adequate preparation for the interview among top executives and surveys among employees and middle tier managers. The survey aimed to answer the question whether the introduction of a quality management system ISO 9001 had a positive effect on the propensity to innovate in the factory? Hypothesis have been confirmed. However, the key influence on this was strictly the top management. The rest of the company was the only contractors of orders pl
dc.subject.pl DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA, KONKURENCYJNOŚĆ, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ pl
dc.subject.en INNOVATION ACTIVITY, COMPETITIVENESS, QUALITY MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Okoń-Horodyńska, Ewa [SAP11016684] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102008-113551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)