Jagiellonian University Repository

Badania pamięci : podsumowanie i otwarcie ("Modi memorandi")

pcg.skipToMenu

Badania pamięci : podsumowanie i otwarcie ("Modi memorandi")

Show full item record

dc.contributor.author Kobielska, Maria [SAP14008942] pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T14:34:13Z
dc.date.available 2016-02-15T14:34:13Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0073-277X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20896
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Badania pamięci : podsumowanie i otwarcie ("Modi memorandi") pl
dc.title.alternative Memory studies : summary and opening ("Modi memorandi") pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 165-172 pl
dc.description.additional Dotyczy: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, 592 s pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/100135/edition/86303/content pl
dc.subject.pl pamięć pl
dc.subject.pl studia nad pamięcią pl
dc.subject.pl kultura pamięci pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en memory studies pl
dc.subject.en memory culture pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.publication 0,52 pl
dc.title.journal Historyka pl
dc.title.volume Historia w kontekście posthumanistyki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0