Jagiellonian University Repository

ROLA SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH W POPRAWIE ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

pcg.skipToMenu

ROLA SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH W POPRAWIE ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobrowolski, Zbysław pl
dc.contributor.author Budek, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:04:46Z
dc.date.available 2020-07-26T19:04:46Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208940
dc.language pol pl
dc.title ROLA SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁAWCZYCH W POPRAWIE ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO pl
dc.title.alternative The role of Local Government Appeals Court in improvement of management in local self government unit pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia wyniki analizy wpływu samorządowych kolegiów odwoławczych na jednostki samorządu terytorialnego w sferze zarządzania. Zależność ta została zbadana na przykładzie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz Urzędu Miasta Krakowa.Z przeprowadzonych badań wynika, iż między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a jednostkami samorządu terytorialnego zachodzi zależność na gruncie prawa. Z tej zależności wynika wpływ kolegiów na zarządzanie w jednostkach samorządu poprzez analizę rozstrzygnięć organów tychże jednostek. pl
dc.abstract.en This thesis presents results of influence analysis Local Government Appeals Court on local self government unit in sphere of management. This relations was analysed to cite Government Appeals Court in Cracow and muncipial Office in Cracow as an example.The results of analysis indicative of legal relations between Local Government Appeals Court and local self government unit. Local Government Appeals Court has imapact on local self-government unit's activity due to legal analyses of local self-government's resolution. pl
dc.subject.pl samorządowe kolegia odwoławcze - jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject.en Local Government Appeals Court - local self government unit pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101974-184027 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)