Jagiellonian University Repository

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE ŻYCIEM TEATRALNYM W PERSPEKTYWIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

pcg.skipToMenu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE ŻYCIEM TEATRALNYM W PERSPEKTYWIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Nowak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:44:48Z
dc.date.available 2020-07-26T18:44:48Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208631
dc.language pol pl
dc.title WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE ŻYCIEM TEATRALNYM W PERSPEKTYWIE ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pl
dc.title.alternative MODERN MANAGEMENT OF THEATRICAL LIFE IN THE DEVELOPMENT OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca podejmuje tematykę zarządzania życiem teatralnym uwzględniając znaczącą rolę rozwijających się organizacji pozarządowych. Pierwsza część pracy to teoretyczne ujęcie zagadnień polityki kulturalnej oraz charakterystyka trzeciego sektora i jego stanu obecnego w Polsce. W drugiej części zostały zaprezentowane wyniki badań, które zostały przeprowadzone w Częstochowie i dotyczyły współdziałania sektora publicznego oraz pozarządowego. Celem pracy jest próba ukazania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami samorządu oraz publiczną instytucją kultury jako podstawowego warunku do zapewnienia różnorodnej i interesującej oferty teatralnej. pl
dc.abstract.en This work focuses on the theme of the management of theatrical life taking into account the significant role developing NGOs. The first part of the work is theoretical approach to problems of cultural policy and the characteristics of the third sector and its current status in Poland. In the second part has been presented results of studies that have been conducted in Czestochowa and concerned the cooperation of the public and non-governmental sector. The purpose of work is an attempt to show cooperation between NGOs, local government authorities and public cultural institution as a prerequisite to ensuring a diverse and interesting offer theater. pl
dc.subject.pl Zarządzanie teatrem, organizacje pozarządowe, współpraca sektora publicznego i pozarządowego pl
dc.subject.en Management of theater, non-governmental organizations, the cooperation of the public and non-governmental sector pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101643-113964 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)