Jagiellonian University Repository

Rosja w Radzie Europy ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu czeczeńskiego, gruzińskiego i ukraińskiego

pcg.skipToMenu

Rosja w Radzie Europy ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu czeczeńskiego, gruzińskiego i ukraińskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Topolski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:37:34Z
dc.date.available 2020-07-26T17:37:34Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207589
dc.language pol pl
dc.title Rosja w Radzie Europy ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu czeczeńskiego, gruzińskiego i ukraińskiego pl
dc.title.alternative Russia in the Council of Europe with particular focus on Chechen, Georgian and Ukrainian conflicts pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca, której celem jest zaprezentowanie niemal 20 - letniego członkostwa Rosji z Radzie Europy. Szczególny nacisk położony został na analizę skarg i wyroków z konfliktów czeczeńskiego, gruzińskiego i ukraińskiego. Praca przedstawia zmieniające się podejście Rosji do ochrony praw człowieka i respektowania swoich międzynarodowych zobowiązań. Jej kluczową kwestią jest próba odpowiedzi na pytanie czy Rosja powinna pozostać w Radzie Europy, czy też ze względu na pogarszające się stosunki z innymi państwami organizacji oraz niepełne wykonywanie wyroków Trybunału Strasburskiego należy ją usunąć. pl
dc.abstract.en Thesis, which aim is to present almost 20 years of Russian membership in Council of Europe. Particular focus is put on analysing applications and judgements from Chechen, Georgian and Ukrainian conflicts. Thesis presents Russian changing attitude towards protection of human rights and respectation of its international commitments. Its crucial point is an attempt to answer the question: should Russia remain in Council of Europe, or because of its worsening relations with other members and its unfulfilling of judgements of Court in Strasburg, should Russia be removed. pl
dc.subject.pl Rosja, prawa człowieka, Trybunał Strasburski, Czeczenia, Gruzja, Ukraina, konflikty międzynarodowe, pl
dc.subject.en Russia, human rights, Court in Strasburg, Chechenya, Georgia, Ukraine, international conflicts pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100490-114723 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)