Jagiellonian University Repository

Wizerunek jako towar - komercjalizacja wizerunku

pcg.skipToMenu

Wizerunek jako towar - komercjalizacja wizerunku

Show full item record

dc.contributor.advisor Barta, Janusz [SAP11006133] pl
dc.contributor.author Krzyworzeka-Fudala, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:32:21Z
dc.date.available 2020-07-26T17:32:21Z
dc.date.submitted 2017-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207507
dc.language pol pl
dc.title Wizerunek jako towar - komercjalizacja wizerunku pl
dc.title.alternative Image as a merchandise pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Moją pracę magisterską poświęciłam zagadnieniu wizerunku komercyjnego. W pierwszym rozdziale przedstawiłam poglądy doktryny na temat pojęcia wizerunku i podjęłam próbę jego definicji, a także wskazałam jego rodzaje. Rozdział drugi natomiast stanowi omówienie treści prawa do wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego. W rozdziale trzecim zanalizowałam pojęcie dóbr osobistych oraz przedstawiłam wzajemną relację dóbr osobistych i prawa do wizerunku. W ostatnim rozdziale skupiłam się na definicji pojęcia wizerunku komercyjnego i omówieniu tego zjawiska. pl
dc.abstract.en In my master's thesis I discussed two main issues – the right of publicity and image. In the first chapter I presented the views of the doctrine on the concept of image. I have also tried to define it pointing at different kinds of definitions and classifications. The second chapter contains a discussion of the content of image rights under copyright law. In the third chapter I analyzed the concept of personal rights and I showed the relationship of personal rights and right to the image. In the last chapter I focused mainly on the definition of the commercial image. pl
dc.subject.pl wizerunek, prawo do wizerunku, komercjalizacja wizerunku, dobra osobiste, prawo cywilne, prawo autorskie pl
dc.subject.en image, right of publicity, personality merchandising, personal rights, civil law, copyright law pl
dc.contributor.reviewer Barta, Janusz [SAP11006133] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowska, Anna pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowska, Anna pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100399-127447 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)