Jagiellonian University Repository

Cmentarz ewangelicki w Biskupicach-Borsigwerk

pcg.skipToMenu

Cmentarz ewangelicki w Biskupicach-Borsigwerk

Show full item record

dc.contributor.advisor Rabiej, Piotr [SAP11216506] pl
dc.contributor.author Kubieniec, Dawid pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:35:55Z
dc.date.available 2020-07-26T16:35:55Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206847
dc.language pol pl
dc.title Cmentarz ewangelicki w Biskupicach-Borsigwerk pl
dc.title.alternative The Evangelical Cemetery in Biskupice-Borsigwerk pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia zarys dziejów cmentarza ewangelickiego w Biskupicach-Borsigwerk. Praca ma charakter inwentaryzacyjny. Składa się z trzech części: rozdział pierwszy traktuje o historii powstania i rozwoju luteranizmu w Biskupicach, rozdział drugi naświetla dzieje nekropolii, rozdział trzeci zawiera katalog nagrobków. W pracy zamieszczono również tabele statystyczne dotyczące liczby pochówków w latach 1871-1945 oraz liczbę osób pochowanych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem płci i wieku denata. pl
dc.abstract.en The present paper illustrates the history of evangelical cemetery in Biskupice-Borsigwerk. It particularly consists of three parts: the first chapter concerns the history of uprising and the development of Lutheranism in Biskupice, the second chapter involves the history of necropolis and finally, the third chapter incorporates the catalogue of headstone. This paper also includes statistical tables which refer to the number of burial in 1871-1945 as well as the number of people buried in particular years including their sex and age. pl
dc.subject.pl Cmentarz, Luteranizm, Epigrafika, Górny Śląsk, Borsigwerk, Biskupice. pl
dc.subject.en Cemetery, Lutheranism, Epigraphy, Upper Silesia, Biskupice, Borsigwerk. pl
dc.contributor.reviewer Rabiej, Piotr [SAP11216506] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Andrzej [SAP11019658] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99684-160560 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)