Jagiellonian University Repository

Zmieniający się obraz rodziny w sitcomach produkcji amerykańskiej. Analiza porównawcza Świata według Bundych oraz Modern Family.

pcg.skipToMenu

Zmieniający się obraz rodziny w sitcomach produkcji amerykańskiej. Analiza porównawcza Świata według Bundych oraz Modern Family.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pitrus, Andrzej [SAP11014798] pl
dc.contributor.author Szczęsna, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:13:03Z
dc.date.available 2020-07-26T16:13:03Z
dc.date.submitted 2015-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206491
dc.language pol pl
dc.title Zmieniający się obraz rodziny w sitcomach produkcji amerykańskiej. Analiza porównawcza Świata według Bundych oraz Modern Family. pl
dc.title.alternative Changing image of family in American sitcoms. Comparative analysis "Married... with children" and "Modern Family" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy porównuje obraz życia rodzinnego pokazywany w serialach amerykańskich jakimi są sitcomy. Dokonuje starannej analizy każdego serialu, zwracając uwagę na to w jaki sposób było postrzegane życie w rodzinach w latach 80tych i na początku XXI wieku. Bazując na obserwacjach codzienności próbuję dociec jaki wpływ na rzeczywistość ma obraz rodziny pokazywanej w serialu. pl
dc.abstract.en I compare the image of familiar life showed in American tv series, especially sitcoms. I make a careful analysis each show, paying attention to every detal how the life of families was seen by TV producers in 1980's and in early XXI century. According to everyday life observation I try to work out how much tv shows affects to reality of every family. pl
dc.subject.pl serial, sitcom, Modern Family, rodzina, Świat według Bundych, oddziaływanie telewizji, siła przekazu, pl
dc.subject.en tv series, sitcom, Modern Family, Married with Children, tv effect, pl
dc.contributor.reviewer Pitrus, Andrzej [SAP11014798] pl
dc.contributor.reviewer Wilk, Eugeniusz [SAP11016199] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99285-102248 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)