Jagiellonian University Repository

Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowanie akceptacji choroby Hashimoto.

pcg.skipToMenu

Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowanie akceptacji choroby Hashimoto.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Stążka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:08:51Z
dc.date.available 2020-07-26T16:08:51Z
dc.date.submitted 2015-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206433
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne i egzystencjalne uwarunkowanie akceptacji choroby Hashimoto. pl
dc.title.alternative Psychological and existential aspects of the acceptance of Hashimoto's thyroiditis. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca przedstawia badania dotyczące akceptacji choroby Hashimoto, która dotyka wielu osób na świecie i w Polsce. Ponieważ jest to choroba przewlekła, wymagająca zmiany stylu życia, regularnych badań oraz zwiększająca ryzyko zachorowania na inne, autoimmunologiczne choroby, nasuwają się pytania związane z akceptacją tej choroby i codziennym funkcjonowaniem jednostki. Główne pytanie przedstawione w pracy to: co pomaga chorym na Hashimoto zaakceptować ich chorobę? Metody zastosowane w celu odpowiedzi na to pytanie dotyczą obszaru zarówno psychologicznego, jak również społecznego i egzystencjalnego. W badaniach zastosowano następujące metody: Skala akceptacji choroby – AIS, Kwestionariusz poczucia wolności, Kwestionariusz wartości, Kwestionariusz stosunku do życia, Skala uogólnionej własnej skuteczności - GSES, Kwestionariusz Moje zdrowie, Skala znaczenia innych oraz DS – 14. Zmienną zależną jest akceptacja choroby a zmiennymi niezależnymi są: poczucie sensu życia, poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne, obraz własnej choroby, osobowość typu D i zachowania prozdrowotne, tj. stosowanie diety i aktywność fizyczna.Badania odbyły się w roku 2014 w trzech miastach: we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi z pomocą Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. Grupę badaną stanowią 52 kobiety chorujące na Hashimoto.Każda z hipotez była testowana na poziomie istotności p < 0,05. Przeprowadzona szczegółowa analiza statystyczna potwierdziła dwie z sześciu postawionych przed badaniami hipotez całkowicie, oraz trzy w stopniu częściowym. Wyniki badań potwierdziły pozytywny związek akceptacji własnej choroby i własnej skuteczności na poziomie istotności p = 0,012 oraz akceptacji własnej choroby i obrazu własnej choroby na poziomie istotności p = 0,001. Częściowo został potwierdzony również związek między akceptacją choroby i poczuciem sensu życia (poczucie wolności i akceptacja choroby p = 0,003; stosunek do życia i akceptacja choroby p = 0,043), osobowością typu d – negatywna emocjonalność na poziomie istotności p = 0,001 oraz wsparciem społecznym – satysfakcją ze wsparcia emocjonalnego na poziomie istotności p = 0,016. Nie udało się uzyskać istotnego związku akceptacji choroby i zachowań prozdrowotnych. Wyniki dotyczące wsparcia społecznego również wymagają dalszych badań i możliwej zmiany stosowanej metody. Badania wykonane w ramach tej pracy należy uznać za udane, gdyż dostarczyły wielu cennych wniosków i inspiracji do dalszych badań nad pacjentami chorującymi Hashimoto, jak również akceptacją choroby. pl
dc.abstract.en This research focuses on adaptation to a chronic illness, based on patients with the autoimmune disease, Hashimoto’s thyroiditis. The disease is more common in women than men and affects the entire life, not only in everyday activities but also in mental stability. Studies suggest that patients are also having a greater risk of developing other autoimmune diseases. The main inspiration for this study is to answer the question: How can patients with chronic lymphocytic thyroiditis be helped to adapt and accept their illness?The scientific method used in the research focuses on both psychological and social factors. The methods used in the research are: Acceptance of illness scale, Generalized Self – Efficacy Scale, Moje zdrowie, Kwestionariusz poczucia wolności, Kwestionariusz stosunku do życia, Kwestionariusz wartości, DS – 14 and The significant other scale. The dependent variable is the acceptance of illness, and the independent variables are: self – efficacy, social support, illness beliefs, feeling of sense of life, type D personality and health enhancing behaviours such as diet and physical activity.The research was held in 2014 in three cities: Wrocław, Kraków and Łódź with the help of the Hashimoto’s thyroiditis society, the test group consisting of 52 women with chronic lymphocytic thyroiditis.Before the data collection, significance level has been set to p = 0,05. Out of 6 statistical hypotheses, 2 have been confirmed and 3 have been partly confirmed. Only one hypothesis has been rejected at the given level of significance. The confirmed hypothesis concerns the dependence between the acceptance of illness and self – efficacy at significance level p = 0,012, and the acceptance of illness and illness beliefs p = 0,000. Partly confirmed hypotheses concern the dependence between the acceptance of illness and the feeling of sense of life (sense of freedom and acceptance of illness p = 0,003; attitude toward life and acceptance of illness p = 0,043), Type D Personality – negative emotionality p = 0,000, and social support – satisfaction with emotional support p = 0,016. The dependence between health enhancing behaviour and acceptance of life has been rejected at the given level of significance. Although the dependence between the acceptance of life and social support has been partly confirmed, repetition of the research using other scientific methods is required.The research can be recognised as successful, as it provided us with many results and may become an inspiration for further studies on Hashimoto’s thyroiditis and the acceptance of autoimmune disease. pl
dc.subject.pl Choroba Hashimoto, Choroba autoimmunologiczna, Akceptacja własnej choroby, Poczucie sensu życia, Poczucie własnej skuteczności, Wsparcie społeczne, Osobowość Typu D, Obraz własnej choroby, zachowania prozdrowotne pl
dc.subject.en Hashimoto's thyroiditis, Autoimmune disease, Acceptance of illness, Self-efficacy, Social support, Illness beliefs, Feeling of sense of life, Type D Personality, Health enhancing behaviours. pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.reviewer Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99217-126561 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)