Jagiellonian University Repository

METODYKA SIX-SIGMA W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

pcg.skipToMenu

METODYKA SIX-SIGMA W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Machoń, Oskar pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:27:07Z
dc.date.available 2020-07-26T15:27:07Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205785
dc.language pol pl
dc.title METODYKA SIX-SIGMA W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ pl
dc.title.alternative SIX-SIGMA METHODOLOGY IN IMPROVING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca eksploruje temat metodyki Six-Sigma w doskonaleniu systemu zarządzania.Pierwszy rozdział opisuje system zarządzania jakością, filozofię Kaizen i porównanie pomiędzy Kaizen a Six-Sigma.Drugi rozdział prezentuje historię Six-Sigma, zasady postępowania i kontrowersje jej dotyczące.Trzeci rozdział odpowiada na pytanie "Dlaczego Six-Sigma?" i analizuje stan przed i po jej implementacji.W pracy wykorzystano literaturę z zakresu zarządzania jakością oraz Six-Sigma. pl
dc.abstract.en This thesis explores the subject of Six-Sigma Methodology in improving quality management system.First chapter describes total quality management, Kaizen philosophy and comparisons between Kaizen and Six-Sigma.Second chapter presents history of Six-Sigma, Six-Sigma methodologies and controversies regarding it.Third chapter answers the question "Why Six-Sigma?" and analyzes state before and after its implementation.Literature from the field of quality management and Six-Sigma was used in this thesis. pl
dc.subject.pl jakość – kaizen – six-sigma – system – zarządzanie pl
dc.subject.en kaizen – management – quality – six-sigma – system pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98481-135224 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)